TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA  

 
 Adı Soyadı: PROF.DR. NİZAMETTİN ÇİFTÇİ
Fakülte Adı:  ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA . A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA .
E-Mail :  nciftci@selcuk.edu.tr
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fak. Araştırma Görevlisi19851990
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fak. Yrd.Doç.Dr.19911995
Selçuk Ünivesitesi Ziraat Fak. Doç.Dr.19952001
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Prof.Dr.2001 

  Akademik Yayınlar:
1. Çiftçi, N. ve R. Topak ve M. Çelebi,, " Su Kaynakları ve Tarımda Kullanımı ", Ticaret Borsası Dergisi, Sayı. 24, 40-44, Konya, Mart 2010., , , , 2010,( Kurum Dergisi )
2. Çiftçi, N., M. Kara, R. Topak, M.A. Dündar ve B. Acar, " Pomzanın Kentsel Yeşil Alanlarda Kullanımı ve Sulamaya Etkisi ", 1. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, S.76-85, 27-28 Mayıs 2010, Maraş, , , , 2010,( Konferans )
3. Uzal, S., Uğurlu.N., Çiftçi, " Serbest Duraklı Süt Sığırı Barınaklarında Sığırların Barınak Alan Tercihlerinin Saatlik Değişimi ", 1. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, s. 521-530, 27-28 Mayıs 2010, Maraş, , , , 2010,( Konferans )
4. Çelebi, M., N. Çiftçi ve B. Acar, , " ?Preferences of Irrigation Methods by Sugar Beet Producers, Their Age and Educational Levels for Konya-Çumra Region of Turkey ", Second International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, June 8-9, 2010., , , , 2010,( Konferans )
5. Çelebi, M., N.Çiftçi ve N. Çivicioğlu, " Konya Ovalarında Toprak-Su Kaynakları ve Sulamada İşletme Problemleri ", 1. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, S. 221-233, 27-28 Mayıs 2010, Maraş, , , , 2010,( Konferans )
6. Çiftçi, N., B. Acar, R. Topak ve M. Çelebi, " The Sustainability Problems of Irrigation in Turkey?, Second International Symposium on Sustainable Development, ", Second International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, June 8-9, 2010., , , , 2010,( Konferans )
7. Çiftçi, N., B. Acar, M. Şahin, İ. Kutlar Yaylalı ve D. Yavuz, " Land And Water Potentıals of Turkey and Major Problems ın Irrıgated Agrıculture ", International Conference Lakes and Nutrient Loads, Tiran, Albania, 24-25 Nisan 2009., , , , 2009,( Konferans )
8. Çiftçi, N., B. Acar, İ. Kutlar Yaylalı ve N. Çivicioğlu, " Groundwater Potential Usage and Contamination Problems in Turkey under Global Warming Period ", International Conference Lakes and Nutrient Loads, Tiran, Albania, 24-25 Nisan 2009., , , , 2009,( Konferans )
9. Kutlar,Yaylalı, İ. ve N. Çiftçi, " Tuzlu Sulama Suyu Uygulamalarının Domates Bitkisinde Bazı Büyüme Unsurları Üzerine Etkisi ", Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Sayı 44, Cilt 22, S. 33-47, Konya (2008)., , , , 2008,( Üniversite Dersgisi )
10. Kutlar,Yaylalı, İ. ve N. Çiftçi, , " Tuzlu Sulama Suyu Uygulamalarının Domates Meyvesinde Bazı Kimyasal kalite Unsurlarına Etkisi ", Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Sayı 45, Cilt 22, S. 29-40 Konya (2008)., , , , 2008,( Üniversite Dersgisi )
11. Kutlar, Yaylalı, İ. ve N. Çiftçi,, " Tuzlu Suların Tarımda Kullanımı Ve Domates Yetiştiriciliğinde Verime Etkisi ", Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konya Kapalı Havzası Yeraltı Suyu ve Kuraklık Konferansı, Eylül 2008., , , , 2008,( Kurum Dergisi )
12. Çiftçi, N., İ. Kutlar Yaylalı ve N. Demir, " Konya İli Sulama Kooperatiflerinin Sulamadaki Etkinliği ", Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Konya Kapalı Havzası Yeraltı Suyu ve Kuraklık Konferansı, Eylül 2008, , , , 2008,( Konferans )
13. Çiftçi, N. ve İ. Kutlar Yaylalı, " Su Potansiyeli ve Konya Ovası Su Kaynakları ", Ticaret Borsası Dergisi, Sayı. 24, 34-37, Konya, Mart 2007., , , , 2007,( Kurum Dergisi )
14. Kutlar, Yaylalı, İ. ve N. Çiftçi, " Farklı Tuz Konsantrasyonlarına Sahip Sulama Suyu Uygulamalarının Domateste Su Tüketimine ve Bazı Verim Parametrelerine Etkisi ", Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Sayı:43, Cilt:21, 86-97, Konya, (2007)., (2003)., Konya, (2001)., , , , 2007,( Üniversite Dersgisi )
15. Acar, B., R. Topak, M. Direk, N. Çiftçi ve N. Uğurlu, " Improvement of Irrıgation Efficiency for Sustainable Agriculture: A Case Study in Turkey ", Prooceedings of International Symposium Agricultural Constraints in the Soil-Plant-Atmosphere Contınuum, Ghent, Belgium, 4-7 September 2006., , , , 2006,( Konferans )
16. Çakmak, B., T. Aküzüm, N. Çiftçi, Z. Zaimoğlu, B. Acar, M. Şahin ve Z. Gökalp, " ?Su Kaynaklarının Geliştirilme ve Kullanım ", Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, Ankara, 3-7 Ocak 2005. , , , , 2005,( Konferans )
17. Yılmaz, N. ve N. Çiftçi, " Arazi Toplulaştırma Sahalarında; Toprak Tuzluluğunun Arazi Derecelendirmesine Etkisi ", Türkiye'de Arazi Toplulaştırması Sempozyumu, Konya, 15-16 Eylül 2005., , , , 2005,( Konferans )
18. . Çiftçi, N., R. Topak, A. M. Yılmaz ve S. Süheri, " Konya Ovası Tuzlu-Sodyumlu Topraklarda Jips Uygulaması? ", Sulanan Alanlarda Tuzluluk Yönetimim Sempozyumu, Ankara, 20-21 Mayıs 2004., , , , 2004,( Konferans )
19. Topak, R., B. Acar, M. Kara, N. Çiftçi ve M. Şahin, " Çumra ve Çumra Ova Sulama Birlikleri Sulama Şebekelerinde Yeni İşletme Şeklinin Performans Göstergelerine Etkileri ", 2. Ulusal Sulama Kongresi, 66-73, Kuşadası/Aydın, 16-19 Ekim 2003., , , , 2003,( Konferans )
20. Uçar, D., N. Çiftçi ve Y. Uçar, , " Konya Çumra İlçesinin Bazı Köylerinde Arazi Toplulaştırmasının Tarımsal Altyapı Hizmetlerine Etkisi ", 2. Ulusal Sulama Kongresi, 16-279-290, Kuşadası/Aydın, 19 Ekim 2003., , , , 2003,( Konferans )
21. Çiftçi, N., İ. Kutlar, M. Şahin ve A. M. Yılmaz, , " Konya Ovasında Su Kaynakları Kullanımı ", Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:17, 31, 1-7 , Konya, (2003)., Konya, (2001)., , , , 2003,( Üniversite Dersgisi )
22. Gezgin, S., N. Dursun, M. Hamurcu, N. Çiftçi ve B. Acar, " Boron Content of Cultivated Soils in Central ?Southern Anatolia and İts Relationship With Soil Properties and Irrigation Water Quality.Boron in Plant and Animal Nutrituion ", Edited by Goldbach et al., Kluwer Academic/Plenum Publ., New York, 391-399, (2002).8-9, 2010., , , , 2002,( SCI )
23. Yılmaz, A. M., N. Çiftçi, M. Şahin ve B. Acar, " Konya Ovası Borlu Topraklarının Islahı için Gerekli Yıkama Suyunun Tespiti ", ?, I. Ulusal Sulama Kongresi, 191-195, Belek, Antalya, 8-11 Kasım 2001., , , , 2001,( Konferans )
24. Yılmaz, A. M. ve N. Çiftçi, " Konya Ovası Tuzlu-Sodyumlu Toprakların Islahında Yıkama Suyu ve Kükürtün Etkisi Üzerine Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:15 (26), 1-15, Konya, (2001)., , , , 2001,( Üniversite Dersgisi )
25. Yılmaz, A. M. ve N. Çiftçi, " Konya Ovası Tuzlu-Sodyumlu Toprakların Islahında Yıkama Suyu ve Jips İhtiyacı ", Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:15 (25), 132-144, Konya, (2001)., , , , 2001,( Üniversite Dersgisi )
26. Topak, R., N. Çiftçi, ve M. Kara, " Şeker Pancarında Ekim ve Ekim Sonrası Toprak Neminin Çimlenme ve İntaş Açısından Değerlendirilmesi ", Şeker Pancarı Tarım Tekniği 1. Uluslararası Sempozyumu, Şeker Pancarı Yetiştiriciliğinde Tohum, Tohumculuk, Ekim Öncesi İşlemler ve Mücadele, 26-32, Konya, (2000)., , , , 2000,( Konferans )
27. Yılmaz, N., M. Birbudak ve N. Çiftçi, " Arazi Toplulaştırma Sahalarında Islah Edilebilir Değişken Faktörlerin İşletme Parsellerine Etkis ", Harita Mühendisleri Odası Sempozyumu, Konya, (2000)., , , , 2000,( Konferans )
28. Çiftçi, N. ve N. Yılmaz, " Konya-Ilgın-Argıthanı Sulama Kooperatifi Sulama Sahasında Uygulanan Arazi Toplulaştırmasının Tarımsal Alt Yapı Hizmetlerine Etkis ", Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, (2000)., , , , 2000,( Üniversite Dersgisi )
29. Çiftçi, N., B. Olgunçelik ve B. Acar, " Groundwater Quality and Its Usubility in Irrigation for Konya-Çumra Region ", International Conference Forging Regional Cooperation in the Mediterranean Basin, Arles, France, , , , 1999,( Konferans )
30. Çiftçi, N., R. Topak, B. Acar, A. M. Yılmaz ve İ. Tufan, " Determination of Irrigation Water Manegement Problems and Their Solutations for Konya- Çumra Province ", International Conference Forging Regional Cooperation in the Mediterranean Basin, Arles, France, , , , 1999,( Konferans )
31. Topak, R., N. Çiftçi, B. Acar ve M. Kara, " The Evaluation of Use of Energy in Irrigation Applications for Konya-Çumra Plain?, 7 th International Congress of Agricultural Mechanisation and Energy, ", 7 th International Congress of Agricultural Mechanisation and Energy, pp. 444-447, Adana, TURKEY, 26-27 Mayıs 1999., , , , 1999,( Konferans )
32. Çiftçi, N., N. Uğurlu ve R. Topak, " Konya Bölgesi Kapalı Tip Koyun Ağıllarında Fiziksel Yapı ve Sorunların Belirlenmesi ", 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 733-740, Kirazlıyayla-Bursa, 5-8 Haziran 1997., , , , 1997,( Konferans )
33. Çiftçi, N., , " Arazide Ölçülen Hidrolik İletkenlik Değerleri İle Laboratuvar Koşullarında Belirlenen Drene Olabilir Gözenek Hacmi Arasındaki İlişki Üzerinde Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt.7, sayı.9, 6-20, Konya, (1995)., , , , 1995,( Üniversite Dersgisi )
34. Çiftçi, N., A. M. Yılmaz ve M. Kara, " Konya Ovası Drenaj Şebekelerinde Su Kalitesinin Yıllık Değişimi ve Sulamada Kullanılabilirliği ", V. Kültürteknik Kongresi (Sulama), Kongre Bildirileri, Kültürteknik Derneği Yayını, 509-520, Kemer/Antalya, 30 Mart-2 Nisan 1995., Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Bildiri Metinleri, 505-511, Denizli, 27-30 Eylül 1994. , Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Bildiri Metinleri, 471-481, Denizli, 27-30 Eylül 1994., , , , 1995,( Kurum Dergisi )
35. Çiftçi, N., M. Kara, N. Uğurlu ve R. Topak, " Konya İli Sulama Kooperatiflerinin Sulamadaki Yeri ve İşletmecilik Sorunları ", Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt.7, Sayı.9, 42-55, Konya, (1995)., , , , 1995,( Üniversite Dersgisi )
36. Çiftçi, N., M. Kara, A. M. Yılmaz ve N. , " Konya Ovası'nda Drenaj Suları İle Sulanan Arazilerde Tuzluluk ve Sodyumluluk Sorunları ", V. Kültürteknik Kongresi, (Sulama), Kongre Bildirileri, Kültürteknik Derneği Yayını, 471-481, Kemer/Antalya, 30 Mart-2 Nisan 1995, , , , 1995,( Konferans )
37. Çiftçi, N., R. Topak ve M. Çelebi, " Konya Bölgesi Çiftçilerinin Sulama-Drenaj Uygulamaları ve Bununla İlgili Sorunların Tespiti?, ", Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt.5, Sayı.7, 93-107, (1994)., , , , 1994,( Üniversite Dersgisi )
38. Çiftçi, N., H. Öğüt ve M. Kara, " Konya Bölgesi Termal Sularının Seracılıkta Kullanılma İmkanları ", Jeotermal Uygulamalar Sempozyumu-94, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Bildiri Metinleri, 505-511, Denizli, 27-30 Eylül 1994. , Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Bildiri Metinleri, 471-481, Denizli, 27-30 Eylül 1994., , , , 1994,( Konferans )
39. Kara, M. ve N. Çiftçi,, " Termal Suların Toprak Islahında Kullanılması ", Jeotermal Uygulamalar Sempozyumu-94, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Bildiri Metinleri, 471-481, Denizli, 27-30 Eylül 1994., , , , 1994,( Konferans )
40. Kara, M., N. Çiftçi ve H. Şimşek, " Çumra Sulama Şebekesi Çomaklı Mevkii Arazilerinin Taban Suyu Karakteristikleri ve Dren Kriterlerinin Belirlenmesi ", ?, IV. Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Bildirileri, 217-229, Erzurum, 24-26 Haziran 1992., , , , 1992,( Konferans )
41. Kara, M., N. Çiftçi, H., " Konya Ovaları Projesinde (KOP) Su Potansiyeli ve İhtiyacı ", IV. Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Bildirileri, 119-127, Erzurum, 24-26 Haziran 1992., , , , 1992,( Konferans )
42. Kara, M., H. Şimşek ve N. Çiftçi,, " Orta Anadolu'da Sulama ve Verimlilik ", Orta Anadolu'da Tarımın Verimlilik Sorunları Sempozyumu, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, No.440, 54-63, Konya, 8-10 Mayıs 1991., , , , 1991,( Konferans )
43. Kara, M., H. Şimşek ve N. Çiftçi, " Niğde-Misli Ovası Topraklarının Faydalı Su Kapasiteleri Üzerine Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt.1, Sayı.1, 14-26, Konya, , , , , 1991,( Üniversite Dersgisi )
44. Kara, M., N. Çiftçi ve H. Şimşek, " S.Ü. Araştırma ve Uygulama Çiftliği Çomaklı Arazisinde Taban Suyu Karakteristikleri ve Tarla İçi Drenaj Kriterleri Tespiti Üzerine Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt.1, Sayı.1, 14-26, Konya, , , , , 1991,( Üniversite Dersgisi )
45. Çiftçi, N.,, " Orta Anadolu Toprak ve Su Kooperatifleri Sulama İşletmelerinde Görülen Sorunlar? ", Türk Kooperatifçilik Kurumu, Karınca Kooperatif Postası, sayı.653, 105-109, Ankara, (1991)., , , , 1991,( Kurum Dergisi )
46. Balcı, A.ve N. Çiftçi,, " Drenaj Yönünden Yapılan Taban Suyu Seviye Etütlerinde Regresyon Denklemlerinden Yararlanma İmkanları Üzerinde Bir Araştırma? ", Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt.27, No.2, 81-99, Bornova/ İzmir, (1990)., , , , 1990,( Üniversite Dersgisi )


  Yönetilen Tezler
1. Yasemin Demir Yurteri, " Konya-Kadınhanı-Kolukısa Kasabası Sulama Kooperatifi Çiftçilerinin Sulama İşletmeciliği Sorunları ve Çözüm Önerileri ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal yapılar ve Sulama, 2009 - 2011, Tamamlandı
2. Çiğdem Karakaş, " Laboratuvar Koşullarında Oluşturulan farklı Tuzluluk ve Derinlikteki Taban Suyundan Kapillar Tuz Taşınımı ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal Yapılar ve Sulama, 2009 - 2011,
3. Mehmet Ali Dündar, " Toprağa Karıştırılan Farklı İrilik ve Oranlardaki Pomzanın Çim Bitkisinin Sulanmasına Etkisi ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal Yapılar ve Sulama, 2007 - 2009, Tamamlandı
4. Nurcan Çivicioğlu, " Konya'da Patates Tarımında Farklı Sulama Yönetemlerinin Topraktaki Tuz Dağılımına Etkisi ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal yapılar ve Sulama, 2007 - 2010,
5. Ayşe Kosalak Uzunlu, " Konya Çumra Bölgesi Sulama Kooperatiflerinin Sulama Yönetimi ve Uygulama Sorunları ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal Yapılar ve Sulama, 2005 - 2008, Tamamlandı
6. Tuğba Burçak Gültekin, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Tarımsal Sulama ve Su Yönetimi Sorunları ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal Yapılar ve Sulama, 2003 - 2005,
7. Esengül Pamuk, " Çim Kaplı Futbol Sahalarında Sulama-Drenaj Uygulamaları ve Konya Örneği ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal Yapılar ve Sulama, 2003 - 2005,
8. İlknur Kutlar Yaylalı, " Değişik Tuz Konsantrasyonuna Sahip Farklı Sulama Suyu Uygulamalarının Domateste Verim ve Kalite Üzerine Etkileri ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Tarımsal yapılar ve Sulama, 2001 - 2007,
9. Derya Uçar, " Konya Çumra İlçesinin Köylerinde Arazi Toplulaştırmasının Tarımsal Altyapı Hizmetlerine Etkisi? ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal Yapılar ve sulama, 2000 - 2002,
10. İbrahim Tufan, " Konya-Çumra Yöresi Çiftçi Sulamalarında Tarla Şartlarında Toprakta Oluşan Nem Dağılımının Tespiti ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal Yapılar ve Sulama, 1997 - 1999,
11. Nazım Yılmaz, " Konya Ovası'nda Uygulanan Bir Kapalı Drenaj Sahasında Proje Performansının Belirlenmesi ve Drenajın Toplulaştırmada Arazi Değerlendirilmesine Etkisi ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Tarımsal Yapılar ve Sulama, 1997 - 2003, Tamamlandı
12. Berna Olgunçelik Kuru, " Konya-Çumra Ovası Yeraltı Su Kalitesinin Değişimi ve Sulamada Kullanılabilirliği ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal Yapılar ve Sulama, 1995 - 1997, Tamamlandı
13. Ahmet Melih yılmaz, " Konya Ovası Tuzlu-Sodyumlu Topraklarının Islahı Üzerine Bir Araştırma ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Tarımsal Yapılar ve Sulama, 1994 - 2001,
14. Ahmet Melih Yılmaz, " Konya Ovası Drenaj Şebekesi Sularının Sulamada Kullanılması ve Ortaya Çıkaracağı Sorunlar ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal Yapılar ve Sulama, 1991 - 1993, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yard.19951999
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müd.19992004
S.Ü. Ziraat Fak. TYS Böl. Bşk.2012 
Beden Eğtimi ve Spor Yüksekokulu Müd.2012 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarimsal Yapilar Ve Sulama BölümüBölüm Başkani10/01/201207/01/2013
S.Ü. Beden Eğitimi Ve Spor YüksekokuluYüksekokul Müd.06/02/2012 
S.Ü. RektörlükRektör Danişmani01/11/201301/11/2016
S.Ü. Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi BölümüBölüm Başkani03/12/201320/12/2013

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
DRENAJ VE ARAZİ ISLAHI
MESLEKİ UYGULAMA-II
MESLEKİ UYGULAMALAR -I
SU KAYNAK.PLANLANMASI
TARIMDA MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI-I
TARIMDA MÜHENDİSLİK UYGULAMARI -II
 
Adres: Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Aleaddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu-Konya / TÜRKİYE
Telefon: +903322410047   Faks: +903322410108
E-Posta: ziraat@selcuk.edu.tr