BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ  

 
 Adı Soyadı: PROF.DR. AHMET GÜNER
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ . A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ .
E-Mail :  
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 19 

  Akademik Yayınlar:
1. Güner, A., Ardıç, M. ve Keleş, A., " Konya'da Pastahanelerde Tüketime Sunulan Dondurmaların Mikrobiyolojik Kalitesi. ", Vet. Bil. Derg., 20, , 59-64, 204,( Üniversite Dersgisi )
2. Ardıç, M., A. Güner ve Telli, N. , " Effects of Disodium Dihydrogen Pyrophosphate and Sodium Tripolyphosphate on the Microbiological Quality and Enterobacteriaceae Species during Fermentation Period of Turkish Fermented Dry Sausage (Sucuk). ", Journal of Animal and Veterinary Advances, , 11, , 1805-1811, 2012,( SCI )
3. Güner, A. Atasever, M. ve Atasever M, " Yeni ortaya çıkan ve tekrar önem kazanan gıda kaynaklı bakteriyel patojenler ", Kafkas Üniv. Vet Fak Derg.,, 18, , 889-898, 2012,( SCI )
4. Kurşun, Ö., Güner, A. and Özmen, G. , " Prevalence of Bacillus cereus in Rabbit Meat Consumed in Burdur-Turkey, its Enterotoxin Producing Ability and Antibiotic Susceptibility. ", Kafkas Üniv. Vet Fak Derg., , 17, , S31-35, 2011,( SCI )
5. Yörük, N.G. ve Güner, A. , " Dioksin ve Besinlerdeki Varlığı. ", Hasad Hayvancılık, 26, , 46-53, 2011,( Kurum Dergisi )
6. Güner, A., Kav, K., Tekinşen, K.K. Doğruer, Y. ve Telli, N. , " Helicobacter pylori'nin Fermentasyon Süresince Türk Sucuğunda Canlılığının Araştırılması. ", , , , 77-86, 2011,( )
7. Güner, A. and Telli, N. , " A survey on the Presence of Listeria monocytogenes in Various Semi-Hard Cheeses from Different Regions of Turkey. ", Journal of Animal and Veterinary Advances, 10, , 1890-1894, 2011,( SCI )
8. Güner, A., Doğruer, Y., Cebirbay, M.A., Yalçın, S., Gülşen, S. and Telli, N., " An Investigation on the Prevalence of Cronobacter sakazakii in Powdered Infant Formula Consumed in Turkey ", Journal of Food Agriculture and Environment, 9, , 82-84, 2011,( SCI )
9. Yörük, N.G. ve Güner, A. , " Laktik Asit Bakterilerinin Sınıflandırılması ve Weissella Türlerinin Gıda Mikrobiyolojisinde Önemi. ", Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg., , 6, , 163-176, 2011,( Üniversite Dersgisi )
10. Ertaş, N., Doğruer, Y., Gönülalan, Z. Güner, A., , " Prevalence of Arcobacter Species in Drinking Water, Spring Water and Raw Milk as Determined by Multiplex PCR. ", , , , 263-271, 2011,( )
11. Güner, A., Telli, N. ve Arife Ezgi Yılmaz , " Türkiye'nin Değişik Bölgelerindeki Yarı Sert Peynirlerde Listeria monocytogenes'in Varlığı ", , , , 327-334, 2011,( )
12. Güner, A. ve Telli, N. , " Helicobacter pylori: Yeni Bir Besin Patojeni mi? ", Erciyes Üniv. Vet. Fak. Derg., 9, , 51-63, 2011,( Üniversite Dersgisi )
13. Güner, A. ve Telli, N. , " Cronobacter sakazakii'nin Besin Mikrobiyolojisi ve Güvenli Gıda Üretiminde Önemi ", Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg., , 6, , 251-263, 2011,( Üniversite Dersgisi )
14. Telli, N. ve Güner, A. , " Hijyen: Yerleşmiş anlayış ve güvenli gıda üretimi açısından gıda sanayinde hijyen kavramı. ", Hasad Gıda, 26, , 36-41, 2011,( Kurum Dergisi )
15. Güner, A., Kav, K., Tekinşen, K.K., Doğruer, Y. and Telli, N. , " Survival of Helicobacter pylori in Turkish fermented sucuk and heat-treated sucuk during production. ", J Food Protect., , 74, , 2055-2061, 2011,( SCI )
16. Kursun, Ö., Kırdar, S.S., Keyvan, E. and Güner, A. , " Microbiological Quality of White Pickled Cheese Produced in Small Plants in Burdur, Turkey. ", Journal of Food Agriculture and Environment, 9, , 110-112, 2011,( SCI )
17. Güner, A., Doğruer, Y., Cebirbay, M. A., Yalçın, S., Gülşen, S. ve Telli, N. , " Toz Bebek Mamalarının Cronobacter sakazakii (Enterobacter sakazakii) Varlığı Yönünden İncelenmesi. ", , , , 127-134, 2011,( )
18. Tekinşen, K.K., Güner A. ve Uçar G. , " Dondurma Üretiminde Konjak Sakızının Kullanılabilme İmkanları. ", . Eurasian Journal of Veterinary Science, , 27, , 199-206, 2011,( Üniversite Dersgisi )
19. Ertas, N., Dogruer, Y., Gonulalan, Z., Guner, A., ve Ulger, I. , " Prevalence of Arcobacter Species in Drinking Water, Spring Water, and Raw Milk as Determined by Multiplex PCR. ", J. Food Protect., , 73, , 2099-2102, 2010,( SCI )
20. Tekinsen, K. K. ve Güner, A. , " Chemical composition and physicochemical properties of tubera salep produced from some Orchidaceae species. ", Food Chem., , 121, , 468-471, 2010,( SCI )
21. Koçak, Ö. ve Güner, A. , " Erzurum İl Merkezindeki İçme ve Kullanma Sularının Kimyasal, Fiziksel ve Mikrobiyolojik Kalitesi. ", Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg, 4, , 9-22, 2009,( Üniversite Dersgisi )
22. Güner, A. ve Telli, N. , " Kırmızı Et Üretiminde Küçükbaş Hayvancılığın Önemi. ", Hasad, Hayvancılık, 24, , 42-49, 2009,( Kurum Dergisi )
23. Kale, M., Kurşun, Ö, Akcan Kale, A.S., Pehlivanoğlu, F., Güner, A., Başkaya, R., Doğruer, Y., and Öztürk, Ç., " Detection of spinal cord tissues as Bovine Spongiform Encephalopathy Specified Risk Material (BSE-SRM) in beef carcasses during splitting. ", J of Food Safety, 29, , 575-587, 2009,( SCI )
24. Kurşun, Ö, Güner, A. ve Özmen, B., " Bacillus cereus in Rabbit Meat. ", , , , 288-293., 2009,( )
25. Güner, A. ve Köseoğlu, İ. E. , " Hayvan Yetiştiricileri ve Mezbaha Çalışanları Açısından Zoonoz Hastalıklar ", Hasad, Hayvancılık, 24, , 24-32, 2009,( Kurum Dergisi )
26. Güner, A., " Ulusal ve Uluslar arası Rekabet Bakımından Kırmız Et Sektöründe Mevcut Durum Toplam Kalite Yönetimi ve Nitelikli Eleman Kullanımının Önemi. ", Hasad, Hayvancılık, , 25, , 20-27, 2009,( Kurum Dergisi )
27. Diler, A., Güner, A., Altun, S. ve Ekici, S. , " Farklı Sıcaklık ve Hava Akım Hızında Kurutmanın Sudak Balığı (Stizostedion Lucioperca) Filetolarının Kalite Niteliklerine Etkisi. ", Vet. Bil. Derg., 24, , 77-86, 2008,( Üniversite Dersgisi )
28. Güner, A., Gönülalan, Z. And Dogruer, Y, " Effect of Tumbling and Multi-Needle Injection of Curing Agents on Quality Characteristics of Pastirma. ", Int. J. Food Sci. And Technol., , 43, , 123-129, 2008,( SCI )
29. Kurşun, Ö., Kırdar, S.S., Akcan Kale, A.S. ve Güner, A. , " Burdur'da tüketime sunulan beyaz salamura peynirlerin mikrobiyolojik kalitesinin belirlenmesi. ", , , , 817-820., 2008,( )
30. Kale, M., Kursun, O., Akcan Kale, A.S., Pehlivanoglu, F., Guner., A., Baskaya, Dogruer, Y., and Ozturk, C. , " Detection of spinal cord tissues as bovine spongioform encephalopathy specified risk material (BSE-SRM) in beef carcasses during splitting in Turkey. ", , , , 397-402, 2008,( )
31. Doğruer, Y., Güner, A. and Gürbüz, M., " Effects of Curing Techniques and Compositions on Chemical, Microbiological and Sensory Qualities of Turkey Pastirma. ", Archiv für Lebensmittelhygiene, 58, , 64-69, 2007,( SCI )
32. Dogruer, Y., Guner, A. and Gurbuz, Ü. , " Effects of Curing Techniques and Compositions on the Chemical, Microbiological and Sensory Qualities of Turkey Pastirma. ", , , , , 2007,( )
33. Uçar, G. ve Güner, A. , " Plesiomonas shigelloides ve Besin Mikrobiyolojisinde Önemi. ", Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg., , 2, , 34-40, 2007,( Üniversite Dersgisi )
34. Ardic, M., Kav, K. Guner, A. and Dogruer, Y. , " Identification of Enterobacteriaceae in Urfa Cheese. ", Acta Alimentaria, 36, , 483-488, 2007,( SCI )
35. Uçar, G., Keleş, A., Güner, A., Doğruer Y., ve Ardıç, M. , " Hindi Eti ve Ürünlerinde Termofilik Campylobacter Türlerinin Varlığının Araştırılması. ", Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg., , 2, , 129-133, 2007,( Üniversite Dersgisi )
36. Keleş, A., Uçar, G. ve Güner, A. , " İnegöl Köfte ve Hamburgerde E. coli O157:H7 Varlığının Araştırılması. ", Vet. Bil. Derg., 22, , 51-57, 2006,( Üniversite Dersgisi )
37. Keleş, A., Güner, A., ve Uçar, G., " Konya Piyasasında Tüketime Sunulan Beyaz Salamura, Kaşar ve Tulum Peynirlerinde Listeria monocytogenes Varlığının Araştırılması. ", , , , 252-259., 2006,( )
38. Ardıç, M., Kav, K., Güner, A. ve Dogruer, Y. , " Urfa Peynirinde Enterobacteriaceae'ların İdentifikasyonu. ", , , , 697-698, 2006,( )
39. Uçar, G., Keleş, A., Güner, A., ve Doğruer, Y. , " Hindi Eti ve Ürünlerinde Termofilik Campylobacter Türlerinin Varlığının Araştırılması. ", , , , 155-164, 2006,( )
40. Temurci (Usta), H. ve Güner, A. , " Ankara'da Tüketime Sunulan Süt ve Beyaz Peynirlerde Ağır Metal Kontaminasyonu ", Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg.,, 1, , 20-28, 2006,( Üniversite Dersgisi )
41. Hadimli, H.H., Erganiş, O., Güner, A., Öztürk, D. ve Kav, K. , " Konya İlinde Perakende Satışa Sunulan Tavuk Etlerinde Salmonella spp ve Campylobacter spp. Varlığının Araştırılması. ", Vet. Bil. Derg., 22, , 31-34, 2006,( Üniversite Dersgisi )
42. Güner, A. , " Hayvansal Kaynaklı Besin Maddelerinin Tüketimi ve İkilem. ", Selçuk Bakış, , , 124-127, 2006,( Üniversite Dersgisi )
43. Doğruer, Y. and Güner. A. , " Effect of Using Sodium and Potassium Nitrate on Degrading and Residue Level of Nitrate and Nitrite Contents of Pastirma During the Storage Period. ", Acta Alimentaria, 34, , 141-144, 2005,( SCI )
44. Güner, A., Doğruer, Y., Uçar, G. Ve Keleş, A. , " Potasyum Sorbat Uygulamasının Soğuk Muhafaza Süresince Farklı Tür Kanatlı Etlerinin Mikrobiyolojik Kalitesine Etkisi. ", Vet. Bil. Derg., 20, , 49-54, 2004,( Üniversite Dersgisi )
45. Güner, A. Uçar, G., Keleş, A. ve Ardıç, M. , " Halkalı Sülünlerde (Phasianus colchicus) Bazı Kesim Özellikleri ve Et Randımanının İncelenmesi. ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, , 14, , 14-19, 2004,( Kurum Dergisi )
46. Doğruer, Y. A. Güner, G. Uçar, Ü. Gürbüz ve A. Keleş (2004). , " Kaz Etinin Pastırma Üretiminde Kullanılabilme İmkanları ", , , , 362-372., 2004,( )
47. Güner, A., Doğruer, Y., Ardıç, M. ve Yörük, H.D. , " Konya'da Pastahanelerde Tüketime Sunulan Dondurmaların Kimyasal Bileşimi ve Erime Özellikleri. ", Vet. Bil. Derg., 20, , 65-71, 2004,( Üniversite Dersgisi )
48. Güner, A. , " Crohn Hastalığının Etiyolojisinde Mycobacterium paratuberculosis (Mycobacterium avium sbsp. paratuberculosis)'in Rolü ve Besinlerle Bulaşma Riski. ", Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, , 3, , 68-73, 2004,( Üniversite Dersgisi )
49. Güner, A. Doğruer, Y., Uçar, G. ve Gürbüz, Ü. , " Yerli Kazların (Anser domesticus) Karkas Komposizyonu ve Et Randımanı Özelliklerinin İncelenmesi. ", Vet. Bil. Deg., 20, , 35-42, 2004,( Üniversite Dersgisi )
50. Doğruer, Y., Güner, A., Gürbüz, Ü. ve Uçar, G. , " Sodyum ve Potasyum Nitratın Üretim Periyodu Süresince Pastırmanın Kalitesine Etkisi. ", Tr. J. Of Veterinary and Animal Sci.,, 27, , 805-811, 2003,( SCI )
51. Diler, A., Işıklı, B.I., Güner, A. ve Doğruer, Y. , " Bazı Organik Asitlerin Eğrez Balığının (Vimbia vimbia tenella) Kalitesine Etkisi. ", Vet. Bil. Derg., 19, , 27-34, 2003,( Üniversite Dersgisi )
52. Gürbüz, Ü. Doğruer, Y., Yalçın, S., Nizamlıoğlu M., ve Güner, A. , " Pastırma Yapım Teknolojisinin Geliştirilmesinde Sıcak Dumanlama Uygulaması ve Kaliteye Etkisi. ", Vet. Bil. Derg., 19, , 57-66, 2003,( Üniversite Dersgisi )
53. Keleş, A., Doğruer, Y., Uçar, G. and Güner, A. (, " Preacidification Treatments of Milk Used in Halloumi Cheese Manufacture. ", Acta Alimentaria, , 32, , 257-267, 2003,( SCI )
54. Güner, A. ve Tekinşen, K.K. , " UHT- Steril Süt ", Türk Tarım, 154, , 25-27, 2003,( Kurum Dergisi )
55. Diler, A., Işıklı, B, I., Güner, A. ve Doğruer, Y. , " Sıcak dumanlamanın Eğrez balığının (Vimbia vimbia tenella) kalite niteliklerine etkisi. ", Vet. Bil. Derg, 18, , 71-77, 2002,( Üniversite Dersgisi )
56. Doğruer, Y., Güner, A., Uçar, G. ve Gürbüz, Ü. , " Yerli Kazların (Anser domesticus) Bazı Kesim ve Karkas Özellikleri. ", Hayvancılık Araştırma Derg.,, 12, , 28-32, 2002,( Kurum Dergisi )
57. Güner, A., Doğruer, Y., Uçar, G. ve Yörük, H.D. , " Salam Üretiminde Kaz Etinin Kullanılabilme İmkanları. ", Tr. J. of Veterinary and Animal Sci., , 26, , 1303-1308, 2002,( SSCI )
58. Gürbüz, Ü., Doğruer, Y., Yalçın, S., Nizamlıoğlu, M. ve Güner, A. , " Pastırma Yapım Teknolojisinin Geliştirilmesinde Sıcak Dumanlama Uygulanması ve Kaliteye Etkisi. ", , , , , 2002,( )
59. Hadimli, H.H, Erganiş, O., Güner, A., Doğruer, Y., Kav, K. ve Kılcar, D. , " Tavuk Etlerinde Salmonella, Campylobacter ve E. coli O157'nin Varlığı Üzerine Araştırmalar ", , , , , 2002,( )
60. Güner, A., Doğruer, Y., Uçar, G. Ve Keleş, , " Potasyum Sorbat Uygulamasının Soğuk Muhafaza Süresince Kanatlı Etlerinin Mikrobiyolojik Kalitesine Etkisi. ", , , , , 2002,( )
61. Güner, A. , " Viral Besin Zehirlenmeleri ", Dünya Gıda Yayıncılık, , 7, , 54-56, 2002,( Kurum Dergisi )
62. Güner, A. , " Sakaroz Yerine Yapay Tatlandırıcıların Kullanılmasının Dondurmanın Bazı Kalite Niteliklerine Etkisi. ", Vet. Bil. Derg., 18, , 83-88, 2002,( Üniversite Dersgisi )
63. Güner, A. ve Nizamlıoğlu, M. , " Karragenan Kullanımının Yağ Oranı Azaltılmış Salamın Bazı Kimyasal ve Fizikokimyasal Niteliklerine Etkisi. ", Vet. Bil. Derg., 17, , 121-128, 2001,( Üniversite Dersgisi )
64. Keleş, A., Atasever, M., Güner, A. ve Uçar, G. , " İnek ve Koyun Sütünden Üretilen ve Farklı Ambalajlarda Olgunlaştırılan Hellim Peynirinin Bazı Kalite Nitelikleri. ", Gıda, 26, , 61-70, 2001,( Kurum Dergisi )
65. Doğruer, Y., Güner, A., Gürbüz, Ü. ve Uçar, G. , " Sodyum ve Potasyum Nitratın Üretim Periyodu Süresince Pastırmanın Kalitesine Etkisi ", , , , , 2001,( )
66. Uçar, G., Gürbüz., Ü., Güner, A. ve Doğruer, Y, " Evcil Kaz (Anser Domesticus) Etinin Bazı Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalite Nitelikleri. ", Vet. Bil. Derg., 17, , 31-36, 2001,( Üniversite Dersgisi )
67. Uçar, G., Güner, A., Atasever, M. ve Doğruer, Y. , " Konya Piyasasında Tüketime Sunulan Koyun Yoğurtlarının Bazı Kalite Niteliklerinin Araştırılması ", Hayvancılık Araştırma Derg., , 11, , 50-52, 2001,( Kurum Dergisi )
68. Doğruer., Y., Yalçın, S., Gürbüz, Ü. ve Güner, A. , " Sodyum ve Potasyum Nitratın Depolama Süresince Pastırmanın Kalitesine Etkisi. ", Vet. Bil. Derg., 17, , 37-42, 2001,( Üniversite Dersgisi )
69. Doğruer, Y. ve Güner, A. , " Konya'da Tüketime Sunulan Hindi Pastırmalarının Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesi. ", Vet. Bil. Derg., 17, , 65-69, 2001,( Üniversite Dersgisi )
70. Güner, A. , " Escherichia coli Besin Zehirlenmesi. ", Hayvancılık Araştırma Derg., , 11, , 68-75, 2001,( Kurum Dergisi )
71. Güner, A. , " Shigella Türlerinden Kaynaklanan Besin Zehirlenmesi. ", Türk ? Koop Ekin Derg., , 5, , 87-92, 2001,( Kurum Dergisi )
72. Atasever, M., Keleş, A., Güner, A. ve Tekinşen, K.K., " Salam Üretiminde Tavuk ve Hindi Eti Kullanımı. ", Vet. Bil. Derg., 16, , 103-110, 2000,( Üniversite Dersgisi )
73. Keleş, A., Atasever, M., Güner, A. ve Uçar, G. , " Sığır Eti İlavesi ile Tavuk Salamı Üretimi. ", Vet. Bil. Derg., 16, , 5-14, 2000,( Üniversite Dersgisi )
74. Tekinşen, O. C., Nizamlıoğlu, M., Keleş, A., Atasever, M. ve Güner, A., " Tulum Peyniri Üretiminde Yarı Sentetik Kılıfların Kullanılabilme İmkanları ve Vakum Ambalajlamanın Kaliteye Etkisi. ", Vet. Bil Derg., 1998, , 63-70, 1998,( Üniversite Dersgisi )
75. Atasever, M., Keleş, A., Güner, A. ve Uçar, G , " Konya'da Tüketime Sunulan Fermente Sucukların Bazı Kalite Nitelikleri ", Vet. Bil. Derg., , 14, , 27-32, 1998,( Üniversite Dersgisi )
76. Yalçın, Suzan, Doğruer, Y., Güner, A., Uçar, G. ve Aras, Bendegül , " Effects of Potassium Sorbate on The Shelf - Life of Vacuum Packed Rainbow Trout. First Congress of Veterinarians of Bosnia and Herzegovina with International Participation. ", , , , 29 - 31, 1998,( )


  Yönetilen Tezler
1. Nuray Gamze Yörük, " ISO Gıda Güvenliği Sistemini Uygulayan Et ürünleri İşletmelerinde Üretilen Salam, Sosis, Sucuk ve Hamburger Köftenin Gıda Patojenleri Yönünden Kontrolü ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, 2007 - 2012, Tamamlandı
2. Nihat Telli, " Listeria monocytogenes'in Salamura Beyaz Peynir Üretim Hattında Kontaminasyon Kaynaklarının Belirlenmesi ve PFGE Metodu İle Genotiplendirilmesi ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, 2005 - 2012, Tamamlandı
3. Özlem Koçak, " Erzurum İl Merkezindeki İçme ve Kullanma Sularının Kimyasal, Fiziksel ve Mikrobiyolojik Kalitesi ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, 2004 - 2007, Tamamlandı
4. Sema Gülşen, " Preeklampsili ve Sağlıklı Gebe Kadınların Beslenme Alışkanlıkları ve Bazı Kan Parametrelerinin Karşılaştırılması ", Selçuk Üniversitesi , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, 2002 - 2005, Tamamlandı
5. Hafize Temurci, " Ankara'da Tüketime Sunulan Süt ve Beyaz Peynirlerde Ağır Metal Kontaminasyonu. ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi, 2001 - 2006, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Güneysınır Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü20072012
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı2012 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Güneysinir Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.21/09/200705/09/2012
S.Ü. Veteriner FakültesiDekan Vekili03/09/201215/11/2012
S.Ü. Veteriner FakültesiDekan15/11/2012 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
GIDA KATKI MADDELERİ(SEÇMELİ DERS)
GIDA MİKROBİYOLOJİSİ UYG.TEKN.(SEÇMELİ DERS)
 
Adres: Alaaddin Keykubat Kampüsü Veteriner Fakültesi 42003 Selçuklu Konya
Telefon: +903322410059   Faks: +903322410063
E-Posta: vetfak@selcuk.edu.tr