MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ  

Hakkında: Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı yasa ile Selçuk Üniversitesi bünyesinde akademik kadrosunu oluşturmuş ve 1994-1995 öğretim yılı sonunda ilk mezunlarını vermiştir. 1999-2000 Öğretim yılında Alaaddin Keykubat Kampüsünde 7500 m2 lik kapalı alana sahip yeni idari ve eğitim binalarına taşınmıştır. Mesleki Eğitim Fakültesi bünyesinde Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümü, Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü, Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi Bölümü, El sanatları Eğitimi Bölümü ve Eğitim Bilimleri Bölümleri mevcuttur ve her bölüm kendi içinde tekrar anabilim ve anasanat dallarına ayrılmaktadır. Mesleki Eğitim Fakültesi, 02/11/2009 tarih ve 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılarak fakülteye öğrenci alımı durdurulmuştur.

Vizyon: Öğrenmeyi öğrenmenin ve yaşam boyu öğrenmenin merkezi olan, bilgi ve iletişim teknolojilerini ve uzaktan eğitimi etkin kullanıp bu alanda referans gösterilen, toplumla barışık tercih edilen, saygın bir eğitim ve bilim merkezi olarak, ülkemizin eğitim politikalarının belirlenmesine katkıda bulunan ve tüm eğitim kurumlarınca tercih edilen meslek öğretmenleri yetiştirmek.

Misyon: Olumlu kişilik özelliklerine sahip ve bilgi toplumunun önderleri olabilecek nitelikte öğretmen, yönetici ve uzmanlar yetiştirmek. Öğrencilere yaşam boyu öğrenen, bilgiyi aktarma yollarını ve öğretim teknolojisini etkili kullanabilen, teori ve uygulamayı birleştiren, ulusal ve uluslar arası projelerde çalışabilen, bilimsel ve etik değerleri özümsemiş, kurum kültürüne sahip, bilgi üreten, araştırma yapan, öğrenci ile iletişim gücü yüksek, değerlendirme sistemi ile kendini sorgulayan, objektif kriterlere göre seçilmiş öğretim elemanları ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun, sürekli geliştirilen eğitim programları ile hizmet vermek, Öğrencilere hem bireysel hem de grup olarak yaratıcı düşünmeyi, problem çözmeyi, sorumluluk almayı, takım çalışması yapmayı, öğrenmeyi öğreten, eğitim teknolojisi ile desteklenmiş etkili öğretim ortamları sağlamak. Öğretim elemanlarına ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapmaları ve mesleki gelişmeleri için iletişimin güçlü olduğu, olumlu fiziksel, sosyal, kültürel ortamların yaratıldığı, toplumun gelişmesine katkıda bulunan bir fakülte oluşturmak

 
Adres: Selçuk Üniversitesi, Aleaddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu-Konya / TÜRKİYE
Telefon: +903322231717   Faks: +903322412862
E-Posta: