İKTİSAT  

 
 Adı Soyadı: PROF.DR. ORHAN ÇOBAN
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ İKTİSAT POLİTİKASI A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  İKTİSAT POLİTİKASI
E-Mail :  
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Cumhuriyet Üniversitesi İİBF19942002
Erciyes Üniversitesi Nevşehir İİBF20022008
Selçuk Üniversitesi İİBF2008 

  Akademik Yayınlar:
1. Çoban, Orhan, Nuryağdı Rozıyev ve Fehmi Karasioğlu, " Eco-Innovation as a New Sustainable Development Strategy: Case Studies ", World Academy of Science, Engineering and Technology, 68, , 1338-1345, 2012,( Kurum Dergisi )
2. Çoban, Orhan ve Nazan Şahbaz, " AR&Ge Harcamaları ve GSMH'nın Enerji İthalatına Etkisi: Türkiye Örneği ", Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(21), , 11-19, 2012,( Üniversite Dersgisi )
3. Çöğürcü, iclal ve Orhan Çoban, " Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi ", Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(21), , 133-149, 2012,( Üniversite Dersgisi )
4. Çoban, Orhan ve Ceyhun Can Özcan, " Sektörel Açıdan Enerjinin Artan Önemi: Konya İli İçin Bir Doğalgaz Talep Tahmini Denemesi ", Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(11), , 85-106, 2011,( Üniversite Dersgisi )
5. Çoban, Orhan ve Mustafa Gerçeker, " Küçük Ada Ekonomilerinde Ekonomik Büyümenin Makroekonomik Belirleyicileri: KKTC ve GKRY Örneği ", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 48(559), , 19-28 , 2011,( Kurum Dergisi )
6. Çoban, Orhan ve Selcen Şahin, " Türkiye'de Para Politikalarının Bankaların Karlılıkları Üzerine Etkisi ", Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(11), , 335-350, 2011,( Üniversite Dersgisi )
7. Çoban, Orhan and H. Kürşat Güleş, " The Analysis of The Basic Dynamics Of Entrepreneurship in Creating Competitive Advantages: The Case of Organized Industrial Zone in Turkey ", African Journal of Business Management, 5(21), , 8668-8677 , 2011,( SSCI )
8. Çoban, Orhan, Ayşe Esra Peker ve Yeşim Kubar, " Türk Tarımının Avrupa Birliği Ülkeleri Karşısındaki Sektörel Rekabet Gücü ", Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(10), , 247-266, 2010,( Üniversite Dersgisi )
9. Çoban, Orhan, Nihat Doğanalp ve Doğan Uysal, " Türkiye'de Kamu İç Borçlanmasının Makroekonomik Etkileri ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, , 245-257, 2008,( Üniversite Dersgisi )
10. Çoban, Orhan, Neşe Yalçın Seçme, Gökhan Seçme and Uygar Özesmi, " An Empirical Analysis of Firms' Strategies In The Turkish Automobile Market ", Economic and Business Review, 8 (2), , 117-141, 2006,( Kurum Dergisi )
11. Çoban, Orhan and Gökhan Seçme, " Prediction of Socio-Economical Consequences of Privatization at the Firm Level with Fuzzy Cognitive Mapping ", Information Sciences, 169 , , 131-154, 2005,( SCI )
12. Çoban, Orhan ve Recep Kök, " Türkiye Tekstil Endüstrisi ve Rekabet Gücü: AB Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Bir Analiz Örneği (1989?2001) ", İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 228, , 68-81, 2005,( Kurum Dergisi )
13. Kök, Recep ve Orhan Çoban, " KOBİ'lerin Sorunları, Analitik Çözüm Stratejileri ve Rekabet İmkanları- Kahramanmaraş Tekstil Endüstrisi ve Firma Ölçeğinde Bir Etkinlik Analizi ", Small and Medium Sized Enterprises in the 21. Century: Problems, Opportunities and Solutions' Conference, , , , 2002,( Konferans )


  Yönetilen Tezler
1. İclal Çöğürcü, " Dış Borçların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme (1980-2009) ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İktisat, 2005 - 2011, Tamamlandı
2. İclal Çöğürcü, " Dış Borçların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme (1980-2009) ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İktisat, 2005 - 2011, Tamamlandı
3. İclal Çöğürcü, " Dış Borçların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme (1980-2009) ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İktisat, 2005 - 2011, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Erciyes Üniversitesi Nevşehir İİBF Dekan Yardımcılığı20022004
Erciyes Üniversitesi Senato Üyeliği20022005
Erciyes Üniversitesi Nevşehir İİBF Bölüm Baş. V.20032003
Erciyes Üniversitesi Nevşehir İİBF Bölüm Başkanlığı20052008
Erciyes Üniversitesi Nevşehir İİBF Fakülte Kurulu Üyeliği20052008
Erciyes Üniversitesi Nevşehir İİBF Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği20052008
Selçuk Üniversitesi Akşehir İİBF Fakülye Kurlu-Yönetim Kurulu Üyeliği2010 
Selçuk Üniversitesi İİBF Fakülte Kurulu Üyeliği2012 
Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Fakülte Kur.-Yönetim Kurulu Üyeliği2012 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikasi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.17/08/201017/08/2016

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
İKTİSADA GİRİŞ-I
İKTİSADA GİRİŞ-II
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I
LİSANS BİTİRME PROJESİ-II
MİKRO İKTİSAT-I
 
Adres: Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Selçuklu / KONYA
Telefon: +903322233026   Faks: +903322410046
E-Posta: iibf@selcuk.edu.tr